แอร์โรว์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุน
ที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทย
และต่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

เราให้คำปรึกษาและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าและประโยชน์แก่พื้นที่ตลอดถึงชุมชน รวมทั้งเรามีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าและส่งออก บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

arrowengineering team

บริหารจัดการธุรกิจ
นำเข้าและส่งออกต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

บริหารและจัดการ
คลังสินค้า

อ่านทั้งหมด

ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

อ่านทั้งหมด

เทรดดิ้งและให้คำปรึกษา

อ่านทั้งหมด

การก่อสร้างและพัฒนา

อ่านทั้งหมด

การผลิต

อ่านทั้งหมด

การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

ข้ามพรมแดน

ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ต้องการส่งไปทดลองตลาดเพียงไม่กี่กล่อง แต่ไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ ปวดหัวเพราะสินค้าของคุณติดอยู่ที่ด่านศุลกากร

โลจิสติกส์อาหาร

การนำเข้าและส่งออกอาหารต้องเผชิญกับกฎระเบียบใหม่ ๆ มากมายทุกปี ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ปวดหัวเพราะเอกสารผิดพลาดหรือเอกสารไม่ครบ

การจัดส่งสินค้าแบบไม่หยุดนิ่ง

ขณะนี้คุณประสบปัญหานี้หรือไม่? ชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือวัตถุดิบไม่สามารถมาถึงโรงงานของคุณได้ทันเวลา ทำให้คุณหยุดสายการผลิตซึ่งทำให้คุณเกิดหายนะในธุรกิจของคุณ

การขนส่งทางทะเล

ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? มีข้อผิดพลาดมากมายในเอกสารที่กำหนดเองไม่ทราบวิธีใช้ข้อตกลง FTA เพื่อลดภาษีนำเข้าของคุณอย่างถูกกฎหมาย ไม่สามารถประเมินระยะเวลาการขนส่งทางทะเลได้อย่างแม่นยำ

การขนส่งทางอากาศ

ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร กังวลว่าการขนส่งทางอากาศอาจมีราคาแพงมากการขนส่งทางอากาศคือบริการของเราในการจัดส่งสินค้าของคุณโดยการขนส่งทางอากาศ

อ่านทั้งหมด

แอร์โรว์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุนที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

ติดต่อเรา